Personel Sayıları
Profesör 8
Doçent 7
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 24 32
2. Öğretim Öğrencisi 6 19
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 30 51
Genel Toplam 81