Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 7
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 18 23
2. Öğretim Öğrencisi 6 19
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 24 42
Genel Toplam 66