Ana Sayfa
Bölüm
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon

        Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. Odak noktasında öğrenci olan, teorik konularda derinliğine bilgi sahibi olmalarının yanısıra evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, yeniliklere açık, katılımcı, paylaşımcı, etik ve mesleki değerlere sahip, toplumsal değerlere saygılı çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak,  yaşam boyu öğrenme bilincini geliştirmiş ve mesleki açıdan donanımlı mezunlar vermeyi amaçlayan bir programdır. 

Vizyon

     Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen; takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip;

      İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan,  üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü; hayat boyu süren öğrenme, araştırma faaliyetleriyle yeni bilgilerin üretilmesi, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla ulusal ve uluslararası platformda, kuvvetli bir odak noktası olmak için evrensel değerlere saygılı toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; bir bölüm olmaktır.